KREATIVITA, ZAPÁLENOST
A FLEXIBILITA

KONSTRUKČNÍ ČINNOST

• Konstrukční činnost
• CAD 2D, 3D, studie, rendery
• Projektová činnost
• Konstrukce se zaměřením na vysokou tuhost a nízkou hmotnost
• Konstrukce kompozitových dílů
• Průmyslový design (konstrukce je součástí designu)
• Technologie (slévárenství, kovovýroba, svařování)
• Hydraulické okruhy, přípravky atd.
• Elektroinstalace, elektronika vozidla

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

• Dynamika vozidel / set-up vozidla
• Legislativa silničních vozidel

PROTOTYPOVÁ
A KUSOVÁ VÝROBA

• Slévárna, včetně přípravy CAD dat pro 3D tisk pískových forem (Sand Print)
• Svařované konstrukce
• Kompozitová výroba
• Montážní prostory

OPTIMALIZAČNÍ SOFTWARE
PRO VÝPOČET MECHANISMŮ

• Možnost volby váhy vstupních parametrů
• „Scanování“ – výpočet všech variant a jejich následné filtrování dle kritérií
• Import střednicového modelu do 3D
• Např.: kinematika řízení a náprav, optimalizace převodovek, optimalizace ramen bagrů, atd.

REFERENCE

Zkušenosti firmy SIGMA MOTOR s.r.o. a jejich zaměstnanců

FOTOGALERIE