Program TREND

Název projektu: Vývoj modelového podvozku jako univerzálního funkčního modelu pro specifické přestavby nákladních vozidel speciálního použití.
Cíl projektu: Cílem projektu je vývoj modelového podvozku vozidla určeného pro specifické skupiny zákazníků: sbory dobrovolných hasičů, složky IZS, provozovatele zemědělské, stavební a lesní techniky a další. Projekt přispívá především k větší efektivitě a spolehlivosti složek IZS, které vyžadují speciální úpravy vozidel pro nasazení v krizových situací. Vysoké rychlosti v kombinaci s provozem vozidla v náročném terénu vyžadují neustálé inovace jednotlivých komponent vozidla tak, aby byla zachována především bezpečnost jeho posádky. Složky IZS mohou v případě potřeby spoléhat na takto upravená nákladní vozidla, které umožní snižovat reakční dobu při nehodách a živelných pohromách, což povede ke snižování ztrát na životech a majetku zasažených osob.

Stručný popis operace:
Výstupem projektu je sestavení prototypu modelového podvozku jako univerzálního funkčního modelu, který bude sloužit pro specifické přestavby a úpravy komerčních podvozků vozidel. Modelový podvozek bude nástrojem pro úpravy vozidla dle přání zákazníků ve 3 vývojových oblastech: vývoj podvozku s pohonem 4×4, vývoj tlumení a pérování, a vývoj brzdových systémů. Vývoj podvozku s pohonem 4×4 tvoří základ celého projektu, neboť ve své podstatě zahrnuje stavbu funkčního modelu podvozku, který umožní realizaci výzkumných a vývojových aktivit v dalších dvou vývojových oblastech – tlumení a pérování a brzdové systémy – které budou vyvíjeny a testovány právě na tomto podvozku.